Nyheter og artikler


Vi jobber for at alle kunder skal være helt fornøyde

Det Norske Kartselskap har i flere år vært en av Norges ledende leverandører av kartløsninger som viser vei til offentlige og private organisasjoner.  I disse dager setter mediene et søkelys på hvilken nytte slike kartløsninger gir, og det er derfor naturlig for oss å gi våre kunder en oppdatert fakta-oversikt om de løsningene de har valgt fra oss.

En mer nyttig kartløsning enn du finner hos andre

Trykk her for å se vår avtaledokument i pdf format.

Trykk her for å se vårt løpende avtaledokument i pdf format.

Det Norske Kartselskap leverer en løsning som gir brukerne de mest oppdaterte kartene som kan tilbys, og det er heller ingen som kan tilby en høyere detaljgrad. Med tanke på at brukere ofte skal finne frem gjennom veiarbeid, nye bygninger osv. er det avgjørende at kartene er så oppdaterte som mulig. Når brukeren skal finne frem til riktig sted er det også nyttig at kartet er detaljert nok til at alle små sideveier, bygninger er med.

Din organisasjon i fokus, ikke alle konkurrenter

Løsningen fra Det norske Kartselskapet gjør at de som besøker dine nettsider får opp kart-veiledning som en del av dine egne nettsider. Konkurrerende kartløsninger er som oftest laget slik at kartene er lagt i en separat telefon- og adressekatalog på nett. Med slike løsninger må brukerne gå på to forskjellige nettsider for å se informasjon om organisasjonen og se på kart-veiledning. Naturlig nok er det bedre for både din organisasjon og deres brukere at man finner all informasjonen ett sted, nemlig på din egen hjemmeside. Våre kunder har årlig besøk av nær en halv million brukere på de kartløsningene de har bestilt fra oss. Det er en meget sterk statistikk sammenliknet med andre leverandører av kartløsninger.

Tusenvis av fornøyde kunder

Det norske Kartselskap har flere tusen kunder blant både store og små organisasjoner innen privat og offentlig sektor. Vi er stolte av at flere kunder har vært med oss siden starten, og fortsetter å oppdatere den kartløsningen de har valgt fra oss. Hvert år fornyer over 90 prosent av våre kunder sin avtale med oss, noe vi tar som en illustrasjon på at de ser nytteverdien av våre produkter.

Vi skal forbedre produktet og nytteverdien for deg ytterligere

Kartløsningen fra oss er utviklet spesielt for å gi flere fordeler enn de enkle tilbud som bare kan lastes ned fra nett. Løsningene fra oss er resultatet av at vi og våre samarbeidspartnere over mange år har investert i utvikling og oppgradering av funksjonalitet og kvalitet. Nå er vi i full gang med å kople de tradisjonelle nettløsningene sammen med mobile løsninger, slik at dine kontakter kan bruke kartene enten de er foran en PC, en mobiltelefon eller GPS'en i bilen.

Brukerne forventer mer og mer av løsningene, og vi skal også i tiden fremover stå klare til å gi deg de beste verktøyene.